ITB znamená injektorový tryskací box, TTB tlakový tryskací box. U našich tryskacích kabin nabízíme úpravu pro rychlou výměnu obou systémů

Injektorový systém pracuje na principu fixírky. Pistole má přívod vzduchu napojen do vzduchové trysky. Elektronickým efektem je ze směšovače umístěného na dně kabiny přisáván tryskací prostředek. V pracovní trysce je směs urychlována. Režim pracovního cyklu je kontinuální (trvalý).

U tlakového systému je v oběhu abraziva zařazena tlaková nádoba. Do ní se vsype příslušné množství tryskacího prostředku. Při tryskání se automaticky uzavře těsnící kuželka v plnícím hrdle a nádoba se natlakuje. Abrazivum je přetlačováno přepouštěcí tryskou ve směšovací hlavě do gumové abrazivzdorné hadice. Zde se mísí se vzduchem a vystupuje ven pracovní tryskou. Režim pracovního cyklu je diskontinuální (přerušovaný). Přesto je výkon tryskání přibližně trojnásobný než u injektorového systému. U kabin dojde k naplnění tlakové nádoby automaticky vždy při přerušení tryskání.

Oba systémy mají své nezastupitelné místo a hranice jejich použití se prolíná. Injektorový systém má sice nižší výkon, na druhé straně je snáze regulovatelný a méně náročný na zkušenosti obsluhy. Lze v něm používat prakticky libovolné abrazivo. Díky tomu je vhodný pro tryskání tenkostěnných dílů a pro použití minerálních tryskacích prostředků při úpravě barevných kovů. Jeho úloha je nezastupitelná například při balotinování. Vhodný je i pro kontinuální automatizované procesy.

Tlakový systém se díky svému výkonu hodí hlavně pro tryskání masivnějších železných dílů ocelovou drtí.

Dodáváme varianty ručních kabin, které mají úpravu pro rychlou výměnu obou systémů.

U atypických zařízení jsou rozměry navrženy dle potřeby. Standardní kabiny mají přibližně následující rozměry pracovního prostoru.
Typ Půdorys Výška pracovního prostoru
TB 70 70  x  50 cm 50 cm
TB 90 90  x  70 cm 60 cm
TB 120 120  x   90 cm 75 cm
TB 150 150  x 110 cm 80 cm
TB 200 200  x 150 cm 80 cm
Poznámka: rozměry jsou informativní. Výška platí pro variantu s pevným roštem. V případě příslušenství jako je točna, se využitelná výška vnitřního prostoru snižuje.
Tryskaný předmět by neměl zaplnit více než cca 60% vnitřního objemu boxu a musí s ním být možno posunout tak, aby byl přístupný pro tryskání alespoň z čelní a jedné boční strany. Při otočení pak lze otryskat všechny plochy. Pokud si nejste jisti, nabízíme Vám posouzení, případně možnost odzkoušení v našem aplikačním centru

U injektorových kabin můžete použít prakticky jakýkoli tryskací prostředek, záleží na tom jaké kvality a stavu povrchu potřebujete dosáhnout.

Pro tlakové jednotky je nejvhodnější použít ocelovou drť, protože je nejlépe a nejekonomičtěji využit potenciál zařízení. Samozřejmě pro speciální účely jako je tryskání barevných kovů, balotinování nebo neinvazivní čištění je nutné použít příslušný druh abraziva. Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás a my Vám při výběru pomůžeme.

Během procesu tryskání vzniká prach ze rzi, okují, starých barev i z rozbitého tryskacího prostředku. U kabin je s tím počítáno a je odsáván pomocí odsavače, který uvnitř boxu vytváří mírný podtlak. Prach se proto při tryskání nedostává do prostoru obsluhy. Pro každou velikost kabin dodáváme odsavače příslušného výkonu.

V žádném případě to nedoporučujeme. Písek se velmi rychle štěpí a jeho životnost je pouze několik málo oběhů. Výrazně se tedy zvyšuje prašnost.

Písek je také jediný materiál, který je kvůli vysokému obsahu volných křemičitanů rizikový ze zdravotního hlediska. Může způsobovat plicní nemoc z povolání zvanou silikóza. U jiných materiálů toto nebezpečí nehrozí.

V mnoha zemích včetně ČR je použití písku pro tryskání až na výjimky zakázáno.

Následující tabulka udává přibližné spotřeby vzduchu u injektorového systému při nastaveném trvalém pracovním tlaku. Průměr udává rozměr vnitřní vzduchové trysky.

Průměr vzduchové trysky 3 bar 4 bar 5 bar
2 mm 0,15 m3/min 0,19 m3/min 0,23 m3/min
3 mm 0,33 m3/min 0,42 m3/min 0,51 m3/min
4 mm 0,59 m3/min 0,75 m3/min 0,90 m3/min
5 mm 0,94 m3/min 1,16 m3/min 1,42 m3/min
6 mm 1,33 m3/min 1,68 m3/min 2,04 m3/min
7 mm 1,81 m3/min 2,28 m3/min 2,77 m3/min
8 mm 2,36 m3/min 2,97 m3/min 3,62 m3/min

U tlakového systému je spotřeba s tryskou daného průměru přibližně o 20 % nižší. Záleží na nastavení bohatosti směsi tryskacího prostředku se vzduchem.

Po pravdě řečeno co nejlepší. Pokud obsahuje kondenzát z kompresoru, může dojít k závadám nebo zanešení oleje na povrch čištěného předmětu. Záleží také na použitém systému. Injektorový v ruční variantě s minerálním abrazivem je tolerantnější a je schopen spolehlivě pracovat i při čištění vzduchu pomocí cyklonových odlučovačů s filtry. Samozřejmostí je ovšem pravidelné odpouštění kondenzátu apod.

Tlakový systém je mnohem náročnější, protože u něho může dojít ke kondenzaci vody uvnitř nádoby a zvlhnutí abraziva. Tím se zhorší jeho sypkost a zařízení nemusí pracovat správně. U ocelové drti také může dojít k jejímu zkorodování a případně i slepení uvnitř nádoby, kterou je pak nutno rozebrat a vyčistit.

Zvláště důležitá je čistota vzduchu u automatických strojů řízených pneumatickými prvky. Pro tlakové a automatické tryskače by čistota vzduchu z hlediska vlhkosti měla odpovídat alespoň stupni č. 4 dle ISO 7583. Tyto parametry splňují například  kondenzační (vymrazovací) sušičky s rosným bodem méně než +3°C.