průchozí pískovačky

Průchozí tryskače

Průchozí automatické tryskače umožňují tryskání plochého skla, plechů, lišt, trubek apod. Mohou být buď plně průjezdné, nebo jednostranné, pokud není v místě instalace dostatek místa. Konstruují se pro případy, kdy již z kapacitního hlediska ruční kabiny nestačí, nebo je třeba zajistit definovaný způsob tryskání.

karuselové tryskače

Karuselové tryskače

Karuselové tryskače se hodí pro velkokapacitní tryskání rotačních dílů. Obsluha pouze zakládá a vyjímá díly do jednotlivých satelitů. Vlastní proces tryskání probíhá automaticky dle nastavených parametrů. Podle tvaru a požadované kapacity je zařízení vybaveno potřebným počtem trysek, které mohou být stacionární, nebo pohyblivé. Pro jednotlivé výrobky je možné nastavit příslušné programy. Varianty s dotykovou klávesnicí umožňují přiřadit různé úrovně oprávnění.

bubnové tryskací kabiny

Bubnové tryskače

Bubnové tryskače umožňují velkokapacitní tryskání drobných součástí. Dodávají se obvykle v tlakové variantě, pro speciální případy je však možné vyrobit také variantu injektorovou. Tryskání probíhá v plně automatickém režimu. Elektronické ovládání umožňuje nastavit pro každý druh dílu potřebnou dobu tryskání, počet cyklů případně rychlost otáčení bubnu, tak aby proces byl maximálně efektivní. Bubnové tryskače mohou mít jednu, nebo dvě nezávislé sekce. Dvojbubnová varianta je výhodná, protože výrazně snižuje technologické přestávky. Vyklápění je možné buď ruční, pomocí páky, nebo pneumatické s tlačítkovým ovládáním.

Automatická tryskací zařízení

Automatická tryskací zařízení umožňují tryskání v automatickém nebo poloautomatickém režimu. Jsou vhodná zvláště v případě zpracování velkého množství výrobků, dílů podobných tvarů, drobných součástí, nebo pro výrobky s relativně vyšší náročností na přesnost nebo technologický čas. V některých případech umožňují obsluze práci na větším počtu zařízení, nebo vykonávání další činnosti.

V této kapitole jsou uvedeny příklady různých variant. V případě jiného požadavku týkajícího se tryskání dalších typů výrobků nás neváhejte kontaktovat. Pomůžeme Vám najít řešení.

automatické tryskače s točnou

Automatické tryskače s točnou

Používají se pro tryskání rotačních tvarů větších průměrů. Mohou být tlakové nebo injektorové. Dle použitého tryskacího materiálu mohou být konstruovány jak pro tryskání, tak pro zpevňování (kuličkování), nebo pro neinvazivní čištění. Je možné nastavit řadu parametrů tryskání i úrovní oprávnění pro obsluhu.

Příkladem je zařízení pro čištění patních kruhů při výrobě pneumatik.

Zařízení pro čištění plastikářských šneků

Jde o zařízení určené pro čištění plastikářských šneků a dílů podobných tvarů. Pro čištění se používají tryskací materiály, které nepoškodí povrch čištěného předmětu. Jedná se o tzv. neinvazivní čištění.

Pro každý typ, rozměr a znečištění šneku je možné nastavit vlastní program, který obsluha zvolí po vložení dílu do kabiny. Čištění probíhá automaticky bez nutné přítomnosti operátora, který v daním čase může vykonávat jinou činnost. Po ukončení nastaveného intervalu provede obsluha kontrolu. V případě silného znečištění může zvolit doplňkový program, nebo provést místní čištění pomocí dálkového ovládání v ručním režimu.

Zařízení je ovládáno pomocí dotykové obrazovky. Software umožňuje nastavit oprávnění pro několik úrovní ovládání: mistr, údržba, obsluha.

Stroj je vybaven prvky ochrany bezpečnosti práce, jako je světelná závora apod.

Pro čištění jiných tvarů, než válcových je možné použít další typy zařízení s vhodným tryskacím materiálem. Příklad můžete najít zde.