Používají se pro tryskání rotačních tvarů větších průměrů. Mohou být tlakové nebo injektorové. Dle použitého tryskacího materiálu mohou být konstruovány jak pro tryskání, tak pro zpevňování (kuličkování), nebo pro neinvazivní čištění. Je možné nastavit řadu parametrů tryskání i úrovní oprávnění pro obsluhu.

Příkladem je zařízení pro čištění patních kruhů při výrobě pneumatik.