Jednotky pro dopravu abraziva

U velkých kabin TTB 120 -200 a některých speciálních kabin je z důvodu velikosti problematické instalovat tlakovou jednotku přímo pod násypku. Jedním z možných řešení problému je umístění zařízení na pódiu. Elegantnější, prostorově a pro obsluhu vhodnější je použít jednotku pro dopravu abraziva. Jedná se o samostatné zařízení vybavené tlakovou tryskací jednotkou, podtlakovým ventilátorem, čističem, zásobníkem abraziva a případně cyklonem. Zařízení je připojeno ke kabině a nasává vytryskané abrazivum ze dna násypky. Přečištěný tryskací prostředek je shromažďován v zásobníku a dávkován do tlakové nádoby, ze které vede tryskací hadice do boxu. Oběh abraziva je tedy uzavřený, stejně jako u klasického umístění tryskací nádoby pod kabinou. Bonusem je lepší pročišťování abraziva od prachových částic.

Tryskací komory

Tryskací komory jsou vhodné pro tryskání velkých předmětů, které již není možno zpracovat v kabinách s vnější obsluhou. Pracovník tryská uvnitř komory ve speciálním obleku s přívodem vzduchu, podobně jako u volného tryskání. Komory splňují všechny ekologické i hygienické požadavky. Jsou také obvykle vybaveny systémem sběru, čištění a zpětné dopravy abraziva. Díky jejich výkonu se jedná o jeden z nejekonomičtějších způsobu ručního tryskání.

Vyrábějí se v rozměrech od cca 4 x 3 m. Mohou dosahovat délek až v řádech desítek metrů. Při konstrukci komor užíváme standardizované prvky, každá aplikace je však přizpůsobena požadavkům zákazníka. Preferujeme tzv. hrablový systém sběru abraziva, který má nejnižší další vyvolané stavební náklady. Pro některé aplikace, například balotinování, dodáváme také zařízení s pneumatickým sběrem a dopravou tryskacího materiálu (viz obrázky)

Jako abrazivum se nejčastěji užívá ocelová drť, je však možné i použití jiných materiálů.

Jako speciální variantu komory jsme vyvinuli Kombi kabinu. Jedná se o komoru do rozměrů cca 4 x 3m, která má vlastní zvýšený rám.  Není proto nutno provádět při její instalaci základové stavební úpravy. Kombi kabina také variantně umožňuje práci obsluhy jak uvnitř, tak z venku.