Kuličkování (shot peening) slouží k zpevňování povrchu namáhaných součástí. Příkladem mohou být ozubená kola, svorníky, hřídele a jejich uložení, pružiny atd. Shot peening se provádí tryskáním ocelovými kuličkami. Dojde ke zpevnění a zhutnění povrchové vrstvy a vytvoření mikropovrchu vhodného pro snazší rozprostření olejového filmu. Kuličkování zvyšuje povrchovou tvrdost, snižuje nebezpečí korozního praskání a výrazně zvyšuje únavovou životnost namáhaných dílů. Je sice možné ho provádět i v ručních kabinách, pokud je to z tvarových důvodů nutné, ale pro opakovatelné výsledky a kvalitu je vhodné použít automat. Konstrukce závisí do značné míry na velikosti a tvaru dílů. Dále je uveden přiklad zařízení pro zpevňování ozubených kol a hřídelí. Pro zpevňování dlouhých hřídelí je možné použít tryskač obdobný zařízení pro čištění plastikářských šneků.