U velkých kabin TTB 120 -200 a některých speciálních kabin je z důvodu velikosti problematické instalovat tlakovou jednotku přímo pod násypku. Jedním z možných řešení problému je umístění zařízení na pódiu. Elegantnější, prostorově a pro obsluhu vhodnější je použít jednotku pro dopravu abraziva. Jedná se o samostatné zařízení vybavené tlakovou tryskací jednotkou, podtlakovým ventilátorem, čističem, zásobníkem abraziva a případně cyklonem. Zařízení je připojeno ke kabině a nasává vytryskané abrazivum ze dna násypky. Přečištěný tryskací prostředek je shromažďován v zásobníku a dávkován do tlakové nádoby, ze které vede tryskací hadice do boxu. Oběh abraziva je tedy uzavřený, stejně jako u klasického umístění tryskací nádoby pod kabinou. Bonusem je lepší pročišťování abraziva od prachových částic.