Tryskací materiály

Výběr správného tryskacího prostředku je důležitou součástí celkového technologického postupu. Záleží na tom, zda se jedná o operaci před další povrchovou úpravou jako je lakování, metalizace nebo galvanické pokovení, konečnou estetickou úpravu, nebo o čištění dílů bez narušení struktury povrchu.

Tryskací prostředky rozdělujeme podle různých hledisek na kovové/nekovové, ostrohranné/sférické, invazivní/neinvazivní. Každý z materiálů má svoji oblast použití. Dodávají se v různých zrnitostech. Pro konečný efekt je pak důležitá volba vhodného prostředku, jeho velikosti i nastavení parametrů zařízení, jako například vzdálenosti trysky, pracovního tlaku apod.

Přehled nejběžnějších materiálů

Ocelová drť

Jeden z nejběžnějších materiálů v zařízeních s uzavřeným oběhem – tryskací kabiny, tryskací komory. Zvláště výhodná je u zařízení tlakových. Používá se pro tryskání (pískování) železných materiálů, pro odstranění okují a rzi. Dále se často využívá před aplikací dalších povrchových úprav jako jsou práškové lakování, nátěry a galvanické povlaky. Vykazuje vysokou účinnost při výborných ekonomických ukazatelích.

Sekaný drát

Někdy se používá místo drtě sekaný drát. Drť však mívá vyšší účinnost.

Sekaný drát je dostupný i z neželezných materiálů mosazi, zinku nebo nerez oceli.

Ocelové kuličky

Pro stejný účel jako ocelová drť se používají v mechanických tryskačích vybavených metacími koly.

V pneumatických zařízeních se používají pro Shot peening – zpevňování mechanicky namáhaných dílů. Při něm dojde k zhutnění povrchové vrstvy dílu a tím k zvýšení jeho životnosti. Příkladem mohou být ozubená kola, osy, uložení apod.

Korund (syntetický)

Používá se pro ostrohranné tryskání u dílů z barevných kovů, u kterých nesmí dojít ke kontaminaci povrchu železem. Je tedy vhodný pro nerez, hliník, mosaz a pozink. Výhodou je jeho velký čistící účinek, protože se při tryskání štěpí a vytváří stále ostré hrany. Výhodou je to, že je dodáván v řadě zrnitostí a zvláště ve spojení s injektorovým systémem tryskání umožňuje perfektní regulaci výsledného povrchu. Lze tak například tryskat i velmi slabé plechy. Používá se pro předúpravu před dalšími procesy nebo jako první stupeň pro saténování (balotinování)

Dodává se ve více variantách – bílý, hnědý.

Granát

Platí pro něj v podstatě totéž jako v případě korundu. Jedná se však o přírodní těžený produkt na rozdíl od syntetického korundu. Proto je dostupný v menším množství zrnitostí. Cena je obvykle mírně nižší než v případě korundu.

Balotina

Skleněné kuličky. Používají se převážně pro tzv. balotinování (saténování) barevných kovů. Buď jako konečná úprava (převážně u nerezu) nebo jako předúprava pro eloxování hliníku nebo některé galvanické procesy. Povrch získá elegantní saténový lesk, v němž navíc nejsou tolik patrná případná poškození.

Nejúčinnější je použití v tzv. dvojstupňovém procesu. Nejprve je v prvním stupni povrch očištěn, sjednocen a zmatován tryskáním ostrohranným minerálním abrazivem, (korundem/granátem) a následně je částečně lesk vrácen zpět v druhém stupni tryskáním balotinou. Balotina se dodává v řadě zrnitostí. Kombinací velikosti materiálu 1. a 2. stupně a použitého tlaku jde do určité míry řídit finální vzhled výrobku.

Více informací a fotogalerie aplikací na www.balotinovani.com

Keramické kuličky

Podobné použití jako balotina. Díky větší tvrdosti mají vyšší životnost a jsou vhodné i pro zpracování velmi tvrdých nerez ocelí. Dodávají se v řadě granulací.

Mleté skořápky

Rozemleté skořápky vlašských ořechů. Používají se pro odstranění nečistot (karbonu) nebo povlaků u dílů, u kterých nesmí dojít k jakémukoli poškození nebo zdrsnění povrchu. Dodává se v různých zrnitostech.

Plastový granulát

Synteticky vyráběný prostředek. Použití obdobné jako u mletých skořápek. Dodává se v různých tvrdostech a granulaci.

Sklářský písek

Historicky nejstarší tryskací prostředek. Dodnes je vžitý starší název pro tryskání – pískování, i když v dnešní době se až na výjimky písek neužívá. Oblíbený byl hlavně při volném tryskání z důvodu nízké ceny a vysoké účinnosti. Jeho použití se nedoporučuje a v mnoha zemích (včetně ČR) je jeho nasazení zakázáno. Kvůli vysokému obsahu volných křemičitanů je totiž jako jediné abrazivum schopen způsobovat nemoc z povolání (silikozu). To nehrozí u žádného jiného tryskacího materiálu

Vysokopecní struska

Používá se dnes jako náhrada sklářského písku při volném tryskání.

Pro speciální účely se pak používají i další materiály jako nerezové kuličky, hliníkový a zinkový sekaný drát, mosazná drť a pod.