Přídavné zařízení, zařazené mezi kabinu a odlučovač prachu. Zvyšuje účinnost odsávání, zároveň umožňuje zachytávání hrubších zrn abraziva. Toho lze využít u jemných materiálů, kdy je tuto frakci možné vracet zpět do oběhu.