Průchozí automatické tryskače umožňují tryskání plochého skla, plechů, lišt, trubek apod. Mohou být buď plně průjezdné, nebo jednostranné, pokud není v místě instalace dostatek místa. Konstruují se pro případy, kdy již z kapacitního hlediska ruční kabiny nestačí, nebo je třeba zajistit definovaný způsob tryskání.