pískovací zařízení s vyjížděcí točnou

Točna

Může být stacionární, výklopná nebo vyjížděcí. Hodí se pro těžší předměty, nebo výrobky rotačního tvaru.

Točna může být pro usnadnění další manipulace umístěna na pojízdném vozíku vně kabiny .

Místo klasické točny je možné navrhnout specializovaný přípravek. Příkladem je točna pro tryskání lakovacích košů, která umožňuje rotaci dílu podél vodorovné i svislé osy.

automatické tryskače s točnou

Automatické tryskače s točnou

Používají se pro tryskání rotačních tvarů větších průměrů. Mohou být tlakové nebo injektorové. Dle použitého tryskacího materiálu mohou být konstruovány jak pro tryskání, tak pro zpevňování (kuličkování), nebo pro neinvazivní čištění. Je možné nastavit řadu parametrů tryskání i úrovní oprávnění pro obsluhu.

Příkladem je zařízení pro čištění patních kruhů při výrobě pneumatik.

Ruční tryskací kabiny speciální

Speciální kabiny jsou navrhovány s ohledem na specifický požadavek zákazníka  z důvodu rozměrů, hmotnosti, řešení zakládání a podobně. Na následujících fotografiích jsou příklady použití motorického zvedání předních dveří, použití vyjížděcí točny pro hmotné předměty, protahovací sklářské kabiny na matování skla, více dveřové kabiny a podobně.

Zařízení jsou konstruována na základě zadání a požadavků zákazníka.

Příklady můžete vidět v následující galerii.