Speciální malý tlakový tryskač s průměrem trysky do 2 mm. Najde uplatnění všude tam, kde je třeba intenzivního místního tryskání, nebo je nutné užití dvou materiálů. Využívá se s výhodou v nástrojárnách, v laboratořích, ve sklářském průmyslu, při dekorativním tryskání, na dentálních a protektických pracovištích a v muzejnictví.